SỬA LỖI ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION KÊU TÍT TÍT

SỬA LỖI ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION KÊU TÍT TÍT NGUYÊN NHÂN ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION KÊU TÍT TÍT ĐẦU GHI HÌNH KÊU 1 LẦN Khi đầu ghi hình Hikvision chỉ kêu 1 lần thì đó có thể chỉ là thông báo. Thông thường tất cả các đầu ghi Hikvision đã được cài đặt chế độ tự động phát âm thanh với mục đích là để cảnh báo về một vị trí camera nào đó bị mất tín hiệu. Hoặc có thể camera [...]

Read more...